Conflictul Civilizațiilor, Daniel 8

Capitolul revine la limba ebraică după o pauză de aramaică începută în 2:4a (Goldingay, 2009, p. 1068). Goldingay remarcă și faptul că ebraica folosită în capitolele 8-12 este caracterizată de o utilizare mai puțin semnificativă a l.....Speranță în sălbăticie, Daniel 7

Capitolul 7 inițiază folosind illeismul. Un artificiu stilistic prin care autorul scrie despre sine la persoana a treia: „Daniel a visat [. . .] Daniel a început și a zis . . . .” (Daniel 7:1-2). Existând ipoteza că această pi.....Darius la Discreția Conspiratorilor, Daniel 6

Introducere: Vom urmări narațiunea capitolului doi pivotând în jurul subiectului biblic, a predicatului biblic și a excursului retoric, acesta din urmă fiind gestionarul sensului părților de text. Fără recunoașterea ca atare a excursurilo.....Portretul decadenței și portretul dăinurii, Daniel 5

Introducere: Vom aborda textul din perspectiva relațiilor dintre subiectul biblic și predicatul biblic, remarcând și excursurile biblice pe care autorul se simte obligat, din rațiuni retorice, să le înscrie în planul narativ. Semiot.....Copacul retezat, Daniel 4

Ne aflăm în ultima secțiune care-l are pe Nebucadnețar protagonist al cărții, alături de Daniel și de „Un Glas” (4:19,31). Cartea Daniel începe prin a evoca victoria armată a lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și.....Dumnezeul izbăvirii (O convertire surprinzătoare), Daniel 3

Intorducere: Elemente de tehnică hermeneutică   Orizontul hermeneutic al iubirii cuprinde în mod expres grija de a nu greși, ca parte structurală a prețuirii pozitive de sine a lectorului sau interpretului. Ce folos am avea să construim .....Chipul Grandios din visul lui Nebucadnețar; Daniel 2:29-49

     Ansamblul Simbolic      Nebucadnețar a visat un chip mare (seghid șalma), impozant și strălucitor (vezive ietâr), având cap (rese), piept și brațe (adohi uderaohi), pântece și coapse (mațohi veirc.....Decepție, distincție și demnitate - Daniel 2

  1:2     Narațiunea debutează cu evocarea unor evenimente psihologice nocturne, onirologice (știința viselor), ale lui Nebucadnețar care-i atrag atenția în mod deosebit și-i sperie somnul, consumându-l mental și emoționa.....Daniel - introducere și primul capitol

     Introducere: Ne propunem în acest studiu apropierea de Cartea Daniel din perspectiva unei hermeneutici a iubirii, întemeiați tehnic pe substraturile semioticii integrative, axată pe următoarele premise: omul nu poate g.....Regele David

BIOGRAFIE BIBLICA: Înainte de încoronarea sa ca rege la 30 de ani, în localitatea Hebron, David îsi câstigase deja profilul de lider politic si important strateg, 2 Sam. 5:2. Prima sa miscare politica, dupa încoronare, a fost cucerirea Ierusalimului .....