Pilda Semănătorului (Mt. 13:3-23; Mc. 4:3-20; Lc. 8:5-15).

  Parabola semănătorului angrenează rapsodic următoarele părți: a. preambulul: îmbulzirea audienței (Mt. 13: 1-2), b. activitatea semănătorului (Mt. 13:3), c. deznodământul seminței (Mt. 13:4-8), d. dificultatea parabolei (Mt. 13:8-.....Îndepărtarea aluatului („Bedicat Cameț”) – 1 Corinteni 5: 1-13

Abordând textul prin includerea noastră în orizontul interpretării, evaluând nu doar substanța lui semantică, dar și modul în care noi gândim despre text și orizontul hermeneutic propriu (ceea ce ne va sesiza eventualele.....Curajul de a fi „nebun”; 1 Cor. 2:1-5

Introducre: După adresa din 1:10, privitor la unitate („vă îndemn  . . . să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți . . . .”), justificată în versetul următor – vezi.....Imboldul Rodirii (Marcu11:12)

Domnul Isus a blestemat smochinul in pofida faptului că nu era sezonul roadelor. De ce a făcut-o, oare? Abia omul este capabil să „rodească” cu regularitate. Să fie, prin urmare, o metaforă la mijloc? Este posibil ca smochinul să ia locul.....Contrastele Salvării, 1 Corinteni 1:17-31

Contrastul dintre practică și învățătură După cele trei etaje explicative care consolidează rațiunea îndemnului din versetul 10 „să fiți uniți”, Apostolul Pavel intră într-un nou excurs, acesta este ocazionat de tema pr.....Înștiințarea Incomodă, 1 Corinteni 1:10-16

    Introducere: Vom proceda și de această dată la de-vaguizarea textului. De-vaguizare presupune procedeul de evidențiere a subiectului și predicatului biblic și, după caz, de punere în relief a explicațiilor pe care autorul l.....