Argumentul întemeiat pe natura contingentă a lucrurilor

photo by Eberhard Grossgasteiger, from Pexels

Argumentul cosmologic derivă din termenii grecești cosmos, care semnifică univers, și logos, care înseamnă știință. Așadar, argumentul cosmologic este un raționament formulat pentru a susține ideea existenței lui Dumnezeu în baza unor date aparținând științei despre univers.

 

Există mai multe tipuri de argumente cosmologice. Vom prezenta aici argumentul întemeiat pe natura contingentă a lucrurilor. Cel care l-a formulat a fost Thomas Aquinas, 1224-1274, în lucrarea intitulată Summa Theologiae (Meister, 2009). Chad Meister îl etapizează astfel:

 

„1. În lume există lucruri contingente, adică lucruri (sau ființe) care:

·      încep să existe la un moment dat,

·      sunt determinate să existe de către altceva, din afara lor,

·      ar putea sa-și încheie existența la un moment dat,

·      ar fi putut să nu existe deloc.

2. Dar nu toate lucrurile sunt lucruri contingente, pentru că în acest caz nimic n-ar fi existat acum din moment ce orice lucru care începe să existe se datorează lucrurilor care au existat înainte de el (altfel spus, nimicul nu poate cauza existența vreunui lucru).

3. Din moment ce există lucruri contingente, trebuie să existe ceva non-contingent sau necesar. Adică, trebuie să existe ceva care:

·      nu a început să existe,

·      nu a fost determinat să existe de către altceva, din afara lui,

·      nu va înceta niciodată să existe, și

·      n-ar fi putut să nu existe, și

·      a determinat lucrurile contingente să existe.

  4. Numim acest lucru necesar (sau ființă) Dumnezeu” (Meister, 2009, p. 68). 

 

 

 

Bibliografie:

Meister, Chad. (2009). Introducing Philosophy of Religion. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Autor articol
Călin Taloș