Erodarea pluralistă a confesiunilor

picture by Markus Winkler, from Pexels

„Ceea ce pare a fi concluzia cea mai generală aici este că, pe baza scurtei noastre analize, putem observa că în CEE (Europa Centrală și de Est, nota trad.) omogenitatea confesională susține vitalitatea religiei, în timp ce pluralitatea sau competiția din partea altor religii slăbesc religia și creează un câmp de diversificare a atitudinilor față de ea, susținând și răspândirea ateismului. Acest lucru ar fi fundamentat pe unul dintre rezultatele analizei întreprinse de Gert Pickel, Detlef Pollack și Olaf Müller, care au concluzionat că în Europa în ansamblu, ‚denominațiile religioase par mai probabil să sufere de pe urma proceselor de pluralizare religioasă decât să profite de ele’ (2012): 249).” 

Bibliografie

Bullivant, Stephen & Ruse, Michael, eds.. (2013). The Oxford Handbook of Atheism. Oxford University Press.  

Autor articol
Călin Talos